[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 20/10/2564 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 20/10/2564 เวลา 04:33:35 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

1 58 16 25 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ค.ศ. ๒๐๒๑ เวลาจร ๐๔:๓๓ น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วย ภูมิปาโลฤกษ์
 เป็นวันอังคารที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับพุธ จันทรคติ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู จ.ศ. ๑๓๘๓


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

5.กันย์ 16 25 ตนุ วินาศ 7:9 5:6:1 13 28 56 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล

 1. อาทิตย์

6.ตุลย์ 1 58 กดุมภะ ตนุ 6:6 1:6:6 14 38 51 จิตรา 5. เทศาตรี ตนุเศษ, นิจจ์

 2. จันทร์

11.มีน 25 51 ปัตนิ อริ 3:7 8:7:10 27 41 19 เรวดี 9. สมโณ -

 3. อังคาร

5.กันย์ 29 2 ตนุ วินาศ 6:1 9:4:5 14 25 39 จิตรา 5. เทศาตรี มหาจักร

 4. พุธ

5.กันย์ 15 29 ตนุ วินาศ 7:9 5:6:1 13 24 40 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล เกษตร, มหาอุจจ์

 5. พฤหัส

9.มังกร 29 8 ปุตตะ พันธุ 4:5 9:4:5 23 26 05 ธนิษฐา 5. เทศาตรี นิจจ์

 6. ศุกร์

7.พิจิก 18 17 สหัชชะ กดุมภะ 5:11 6:5:8 18 07 16 เชษฐา 9. สมโณ ประ

 7. เสาร์

9.มังกร 7 32 ปุตตะ พันธุ 7:9 3:5:11 21 48 54 อุตตราสาฬหะ 3. โจโร เกษตร

 8. ราหู

1.พฤษภ 8 31 ศุภะ มรณะ 6:1 3:5:11 3 53 19 กฤติกา 3. โจโร นิจจ์

 9. เกตุ

3.กรกฎ 5 20 ลาภะ กัมมะ 2:3 2:1:4 8 09 01 ปุษยะ 8. ราชา -

 0. มฤตยู

0.เมษ 26 13 มรณะ ปัตนิ 1:8 8:3:7 2 57 58 ภรณี 2. มหัทธโน -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน