[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 01/12/2563 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 01/12/2563 เวลา 03:12:23 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

14 29 12 24 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ค.ศ. ๒๐๒๐ เวลาจร ๐๓:๑๒ น. ลัคนาสถิตราศีตุลย์ ประกอบด้วย เทวีฤกษ์
 เป็นวันจันทร์ที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีชวด
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับอังคาร จันทรคติ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีชวด จ.ศ. ๑๓๘๒


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

6.ตุลย์ 12 24 ตนุ วินาศ 7:10 4:7:9 15 25 51 สวาตี 6. เทวี

 1. อาทิตย์

7.พิจิก 14 29 กดุมภะ ตนุ 5:11 5:3:7 17 50 10 อนุราธ 8. ราชา ตนุเศษ

 2. จันทร์

1.พฤษภ 22 4 มรณะ ปัตนิ 7:9 7:2:3 4 54 18 โรหิณี 4. ภูมิปาโล มหาอุจจ์

 3. อังคาร

11.มีน 23 55 อริ ปุตตะ 3:7 8:7:10 27 32 37 เรวดี 9. สมโณ -

 4. พุธ

7.พิจิก 9 27 กดุมภะ ตนุ 3:7 3:4:5 17 27 31 อนุราธ 8. ราชา -

 5. พฤหัส

9.มังกร 2 49 พันธุ สหัชชะ 7:9 1:7:9 21 27 40 อุตตราสาฬหะ 3. โจโร นิจจ์

 6. ศุกร์

6.ตุลย์ 15 54 ตนุ วินาศ 7:10 5:7:10 15 41 33 สวาตี 6. เทวี เกษตร

 7. เสาร์

8.ธนู 29 33 สหัชชะ กดุมภะ 1:4 9:5:8 21 12 58 อุตตราสาฬหะ 3. โจโร -

 8. ราหู

1.พฤษภ 25 38 มรณะ ปัตนิ 7:9 8:1:4 5 10 21 มฤคศิร 5. เทศาตรี นิจจ์

 9. เกตุ

8.ธนู 26 38 สหัชชะ กดุมภะ 1:4 8:3:7 20 59 50 บุรพสาฬหะ 2. มหัทธโน -

 0. มฤตยู

0.เมษ 21 3 ปัตนิ อริ 1:8 7:6:6 2 34 43 ภรณี 2. มหัทธโน -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน