[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 06/12/2562 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 06/12/2562 เวลา 20:04:35 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

19 31 24 25 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ค.ศ. ๒๐๑๙ เวลาจร ๒๐:๐๔ น. ลัคนาสถิตราศีกรกฎ ประกอบด้วย สมโณฤกษ์
 เป็นวันศุกร์ที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑ ปีกุน
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับศุกร์ จันทรคติ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑ ปีกุน จ.ศ. ๑๓๘๑


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

3.กรกฎ 24 25 ตนุ มรณะ 5:11 8:7:10 9 34 53 อาศเลษา 9. สมโณ

 1. อาทิตย์

7.พิจิก 19 31 ปุตตะ วินาศ 5:11 6:5:8 18 12 49 เชษฐา 9. สมโณ -

 2. จันทร์

11.มีน 16 51 ศุภะ พันธุ 2:3 6:5:8 27 00 49 เรวดี 9. สมโณ -

 3. อังคาร

6.ตุลย์ 17 16 พันธุ ลาภะ 7:10 6:5:11 15 47 41 สวาตี 6. เทวี ประ

 4. พุธ

7.พิจิก 4 12 ปุตตะ วินาศ 3:7 2:1:4 17 03 54 อนุราธ 8. ราชา -

 5. พฤหัส

8.ธนู 7 53 อริ ตนุ 5:8 3:4:2 19 35 28 มูละ 1. ทลิทโท เกษตร

 6. ศุกร์

8.ธนู 15 27 อริ ตนุ 3:0 5:1:4 20 09 31 บุรพสาฬหะ 2. มหัทธโน ตนุเศษ, มหาจักร

 7. เสาร์

8.ธนู 20 8 อริ ตนุ 1:4 7:6:6 20 30 36 บุรพสาฬหะ 2. มหัทธโน -

 8. ราหู

2.เมถุน 14 45 วินาศ ปัตนิ 6:6 5:7:10 6 36 22 อารทรา 6. เทวี -

 9. เกตุ

3.กรกฎ 7 39 ตนุ มรณะ 2:3 3:4:5 8 19 25 ปุษยะ 8. ราชา -

 0. มฤตยู

0.เมษ 16 30 กัมมะ ปุตตะ 1:4 5:1:4 2 14 15 ภรณี 2. มหัทธโน -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน