[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 27/05/2560 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 27/05/2560 เวลา 05:40:17 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

11 42 5 27 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ค.ศ. ๒๐๑๗ เวลาจร ๐๕:๔๐ น. ลัคนาสถิตราศีพฤษภ ประกอบด้วย โจโรฤกษ์
 เป็นวันศุกร์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับเสาร์ จันทรคติ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา จ.ศ. ๑๓๗๙


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

1.พฤษภ 5 27 ตนุ ปัตนิ 6:1 2:7:10 3 39 31 กฤติกา 3. โจโร

 1. อาทิตย์

1.พฤษภ 11 42 ตนุ ปัตนิ 4:5 4:3:0 4 07 38 โรหิณี 4. ภูมิปาโล -

 2. จันทร์

1.พฤษภ 27 22 ตนุ ปัตนิ 7:9 9:4:5 5 18 09 มฤคศิร 5. เทศาตรี มหาอุจจ์

 3. อังคาร

1.พฤษภ 29 40 ตนุ ปัตนิ 7:9 9:4:5 5 28 30 มฤคศิร 5. เทศาตรี ประ, ราชาโชค

 4. พุธ

0.เมษ 27 10 วินาศ อริ 1:8 9:5:8 3 02 15 กฤติกา 3. โจโร -

 5. พฤหัส

5.กันย์ 20 49 ปุตตะ ลาภะ 6:1 7:2:3 13 48 40 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล ประ

 6. ศุกร์

11.มีน 24 21 ลาภะ ปุตตะ 3:7 8:7:10 27 34 34 เรวดี 9. สมโณ มหาอุจจ์

 7. เสาร์

7.พิจิก 27 51 ปัตนิ ตนุ 2:3 9:5:11 18 50 19 เชษฐา 9. สมโณ ตนุเศษ, ราชาโชค

 8. ราหู

4.สิงห์ 3 42 พันธุ กัมมะ 1:4 2:6:1 10 16 38 มาฆะ 1. ทลิทโท ประ

 9. เกตุ

7.พิจิก 17 20 ปัตนิ ตนุ 5:11 6:5:8 18 03 02 เชษฐา 9. สมโณ -

 0. มฤตยู

0.เมษ 7 23 วินาศ อริ 3:0 3:4:2 1 33 13 อัศวินี 1. ทลิทโท -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน