[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 24/03/2560 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 24/03/2560 เวลา 17:09:47 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

9 50 6 29 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ค.ศ. ๒๐๑๗ เวลาจร ๑๗:๐๙ น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วย โจโรฤกษ์
 เป็นวันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับศุกร์ จันทรคติ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก จ.ศ. ๑๓๗๙


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

5.กันย์ 6 29 ตนุ กัมมะ 4:5 2:7:10 12 44 11 อุตรผลคุนี 3. โจโร

 1. อาทิตย์

11.มีน 9 50 ปัตนิ พันธุ 5:11 3:4:5 26 29 15 อุตตรภัทรบท 8. ราชา -

 2. จันทร์

9.มังกร 26 3 ปุตตะ กดุมภะ 4:5 8:1:4 23 12 13 ธนิษฐา 5. เทศาตรี ประ

 3. อังคาร

0.เมษ 15 57 มรณะ ปุตตะ 1:4 5:1:4 2 11 46 ภรณี 2. มหัทธโน เกษตร

 4. พุธ

11.มีน 24 54 ปัตนิ พันธุ 3:7 8:7:10 27 37 02 เรวดี 9. สมโณ ประ, นิจจ์

 5. พฤหัส

5.กันย์ 28 26 ตนุ กัมมะ 6:1 9:4:5 14 22 57 จิตรา 5. เทศาตรี ประ

 6. ศุกร์

11.มีน 22 59 ปัตนิ พันธุ 3:7 7:7:9 27 28 25 เรวดี 9. สมโณ มหาอุจจ์

 7. เสาร์

8.ธนู 0 1 พันธุ ตนุ 5:8 1:3:0 19 00 00 มูละ 1. ทลิทโท ตนุเศษ

 8. ราหู

4.สิงห์ 7 4 วินาศ ศุภะ 1:4 3:4:2 10 31 47 มาฆะ 1. ทลิทโท ประ

 9. เกตุ

8.ธนู 21 1 พันธุ ตนุ 1:4 7:6:6 20 34 34 บุรพสาฬหะ 2. มหัทธโน -

 0. มฤตยู

0.เมษ 4 54 มรณะ ปุตตะ 3:0 2:6:1 1 22 03 อัศวินี 1. ทลิทโท -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน