คาถาเมตตามหานิยม 
นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ 
 
ใช้ภาวนาคาถาก่อนออกจากบ้าน จะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดี การติดต่อใดๆ ก็จะราบรื่นไม่ติดขัด
หรือของอีกสำนักหนึ่งว่าสั้นๆ ดังนี้

เมตตา คุณะณัง อะระหัง เมตตา
 


รวมผู้เข้าชมคาถานี้ จำนวน 2,563,145 ครั้ง

รวมผู้เข้าชมทุกคาถา จำนวน 19,846,203 ครั้ง


รวบรวมและเรียบเรียงโดย มหาแซม
Tel. 08-9940-5715

  ::::