อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม

พระมหาจริทธิ์  วชิรเมธี (แสงสุรินทร์)
เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
ประธานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดเขื่อนอุบลรัตน์
ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

-
นักธรรมชั้นเอก
- เปรียญธรรม 7 ประโยค จากสำนักศาสนศึกษา วัดชัยศรี บ้านเสียว อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)