อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม  
 
 
 

หัวข้อนี้มีผู้เข้าชมแล้ว  85,011  ครั้ง


โปรแกรมมหาหมอดู


มหาหมอดู
เป็นโปรแกรมโหราศาสตร์ที่รวมคำพยากรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ผูกดวง วางลัคนา บอกองศา ลิปดา นวางค์ ตรียางค์ สิบลัคน์, เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน ๙ ฐาน, มหาทักษา, กราฟชีวิต, ฤกษ์ยาม,  ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ,  ดูลายมือ, ทำนายฝัน, พระไตรปิฎก, น.ธ.ตรี-เอก ป.ธ.1-9 ฯลฯ.....

 

8. เนินศุกร์ อยู่ภายใต้เนินอังคารต่ำลงมาจนถึงข้อมือ
เนินศุกร์ หมายถึง ชีวิต และความใคร่ความกำหนัด  เนินนี้มีอิทธิพลทางเพศสูงมากกว่าเนินอังคารต่ำ แต่ถ้ามีดาวหรือลายสี่เหลี่ยมบนเนินนี้และมีเส้นตัดผ่านไปยังเนินเกตุผ่านในกลางฝ่ามือไป บุคคลนั้นมักจะหย่าร้าง หรือคู่สมรสจะตายจากไป

เนินนี้บ่งถึงความรักและคนรักที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถ้ามีลายเส้นมากมายยุ่งเหยิง แสดงถึงจิตใจหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์มาก ถ้ามีเส้นละเอียดเล็กๆ มองดูชัดเจนอย่างละเอียดอ่อน แสดงถึงความเป็นผู้รู้จักปรนนิบัติ (เอาใจ) คู่ครองดี จะมีความสุขในชีวิตคู่ แต่เพื่อความแน่นอนควรดูเส้นสมรสประกอบเนินนี้ด้วย

 

  ข้อคิด/คำแนะนำ
      ลายมือเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ บ่งบอกให้รู้ว่า ชะตาชีวิต จะเป็นอย่างไร ในการดำรงชีวิตอยู่ ขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ มีการสร้างกรรม (มีการกระทำ) คือสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง (คือทำดีบ้าง ทำชั่วบ้าง) และหลายสิ่งหลายอย่างกับสภาพแวดล้อมโดยสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผล เรียกว่า "สร้างกรรม" เมื่อได้สร้างกรรมไปแล้ว ก็จะเป็นลายแทง คือสัญลักษณ์ ปรากฏบนฝ่ามือ เรียกว่า "ลายมือ" ลายมือนี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอก ชะตาชีวิต ดังนั้น ชีวิตของคนเรา จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับ การสร้างกรรมเป็นจุดเริ่มต้น แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตที่ไม่ดีได้ โดยอาศัยสร้างกรรมที่ดี อดทนต่ออุปสรรคที่มาขวางกั้น และใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ทำในสิ่งที่สมเหตุสมผล เมื่อทำได้เช่นนี้แล้ว ลายมือที่บ่งบอกว่าไม่ดี ก็จะกลับกลาย เป็นลายมือที่ดีได้......