อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม
 
 

ดาวน์โหลดบาลี

รวบรวมโดย ทีมแอดมิน สมาคมมหาเปรียญและคนเรียนบาลี บาลีศึกษา เพื่อรักษาพุทธพจน์

 


ลิงค์ดาวน์โหลดบาลี
- ธรรมบท ภาค ๑ แปลโดยอรรถ วิชาแปล ประโยค ๑-๒, วิชากลับ ประโยค ป.ธ.๔, บ.ศ.๔ โดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร วัดป่าภูผาสูง

-
ธรรมบท ภาค ๑ อ่านบาลี  วิชาไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง) ประโยค ป.ธ.๔, บ.ศ.๔ โดย สุขี สิงห์บรบือ  

- หนังสือเรียน หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ ประโยค ๑-๒-๓ สำนวนสนามหลวง (ฉบับท่องจำ สอบได้ 100%)" โดย พระมหาธรรมวาทะ ถาวรธมฺโม (ศรีคูณ) รวบรวม เรียบเรียง

- ปัญหา เฉลย ข้อสอบ ประโยค ๑-๒ วิชาบาลีไวยากรณ์ ฉบับปรับปรุง โดย ขนฺติสรโณ ภิกฺขุ รวบรวม เรียบเรียง

-
ปัญหา เฉลย ข้อสอบ ป.ธ.๓ วิชาบาลีไวยากรณ์ ฉบับปรับปรุง โดย ขนฺติสรโณ ภิกฺขุ รวบรวม เรียบเรียง

-
หนังสือ อภิธานัปปทีปิกา พร้อมคำแปลและอธิบาย

 
 

เครดิตข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล/ข้อมูลต้นฉบับจาก


เว็บมาสเตอร์ (ผู้ดูแลเว็บไซต์)
สุขี สิงห์บรบือ (มหาแซม)
สมาคมมหาเปรียญและคนเรียนบาลี บาลีศึกษา เพื่อรักษาพุทธพจน์
ที่ทำการเว็บไซต์ ไร่มหาแซม 172 หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โทรศัพท์ 089-9405715, 086-2344415 
พิกัด/แผนที่
facebook กลุ่ม 
facebook ส่วนตัว  Website ส่วนตัว

[ ร้านขายหนังสือบาลี
]