อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม
 
 

ดาวน์โหลดบาลี

รวบรวมโดย ทีมแอดมิน สมาคมมหาเปรียญและคนเรียนบาลี บาลีศึกษา เพื่อรักษาพุทธพจน์

 


ลิงค์ดาวน์โหลดบาลี
- ธรรมบท ภาค ๑ แปลโดยอรรถ วิชาแปล ประโยค ๑-๒, วิชากลับ ประโยค ป.ธ.๔, บ.ศ.๔ โดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร วัดป่าภูผาสูง

-
ธรรมบท ภาค ๑ อ่านบาลี  วิชาไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง) ประโยค ป.ธ.๔, บ.ศ.๔ โดย สุขี สิงห์บรบือ  

- หนังสือเรียน หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ ประโยค ๑-๒-๓ สำนวนสนามหลวง (ฉบับท่องจำ สอบได้ 100%)" โดย พระมหาธรรมวาทะ ถาวรธมฺโม (ศรีคูณ) รวบรวม เรียบเรียง

- ปัญหา เฉลย ข้อสอบ ประโยค ๑-๒ วิชาบาลีไวยากรณ์ ฉบับปรับปรุง โดย ขนฺติสรโณ ภิกฺขุ รวบรวม เรียบเรียง

-
ปัญหา เฉลย ข้อสอบ ป.ธ.๓ วิชาบาลีไวยากรณ์ ฉบับปรับปรุง โดย ขนฺติสรโณ ภิกฺขุ รวบรวม เรียบเรียง


 [รวมดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย]  [รวมดาวน์โหลด หนังสือบาลีเปรียญธรรม ๑ ถึง ๙ ประโยค - thepathofpurity]  [ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง]