อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม
 
 

 ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

รวบรวมโดย ทีมแอดมิน สมาคมมหาเปรียญและคนเรียนบาลี บาลีศึกษา เพื่อรักษาพุทธพจน์

 



[ รวมผลสอบบาลีย้อนหลัง ]


หน้าแรก

ผลสอบบาลี ประโยค
| ประโยค ๑-๒ | ป.ธ. ๓ | ป.ธ.๔ | ป.ธ.๕ | ป.ธ.๖ | ป.ธ.๗ | ป.ธ.๘ | ป.ธ.๙ |
|
บ.ศ. ๑-๒ | บ.ศ. ๓ | บ.ศ.๔ | บ.ศ.๕ | บ.ศ.๖ | บ.ศ.๗ | บ.ศ.๘ | บ.ศ.๙ |

[ รวมผลสอบบาลีย้อนหลัง ] [ ผลสอบปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (ซ่อม) ]
 

 

 

สถิติบาลี ๒๕๖๓

 

 

 

 

 



ข้อควรทราบ

อักษรย่อ
       ปทม. หมายถึง  วิชาแปลไทยเป็นมคธ
       ปมท. หมายถึง  วิชาแปลมคธเป็นไทย
       สัม. หมายถึง  วิชาสัมพันธ์ไทย
       ไว. หมายถึง  วิชาบาลีไวยากรณ์

สัญลักษณ์
       * หมายถึง สอบผ่านวิชานั้น
       - สอบไม่ผ่านวิชานั้น (ต้องสอบครั้งที่ ๒ คือสอบซ่อม)





 

ผลสอบบาลี ประโยค
| ประโยค ๑-๒ | ป.ธ. ๓ | ป.ธ.๔ | ป.ธ.๕ | ป.ธ.๖ | ป.ธ.๗ | ป.ธ.๘ | ป.ธ.๙ |
|
บ.ศ. ๑-๒ | บ.ศ. ๓ | บ.ศ.๔ | บ.ศ.๕ | บ.ศ.๖ | บ.ศ.๗ | บ.ศ.๘ | บ.ศ.๙ |

[ รวมผลสอบบาลีย้อนหลัง ] [ ผลสอบปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (ซ่อม) ]


 

เครดิต : ขอบพระคุณ
Facebook : Sornnarin Noochaikaew