ภาพตัวอย่างการรับชื่อ ของการตั้งชื่อแบบที่ 5
ตั้งชื่อแบบด่วน
!
ตั้งให้ด่วน! ทันที จะส่งชื่อให้ด่วนคุณทาง sms (เข้าโทรศัพท์มือถือของคุณ) หรือดูชื่อได้เว็บไซต์นี้ก็ได้
 

หลังการแจ้งโอนค่ายกครูไม่นาน คุณจะได้รับข้อความด่วน
หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วเปิดอ่าน

ตัวอย่าง การได้รับ sms แจ้งว่า ตั้งชื่อให้แล้วครับ รับด่วนที่ www.mahamodo.com/getnewname


   


รับชื่อใหม่ในเว็บไซต์ (ชื่อที่ตั้งให้ใหม่จะตั้งประมาณ 4-5-10 ชื่อ)